Fiscaal Privévliegtuig kopen 2017-08-11T13:26:05+01:00

HOE ZIT HET FISCAAL?

Er zijn veel mogelijkheden om uw investering optimaal fiscaal uit te nutten. Denk hierbij b.v. aan het opzetten van een “special purpose vehicle” voor het toestel als charter bedrijf dat compensabele verliezen zal genereren en waarin het vliegtuig afgeschreven kan worden.

Het verkrijgen van een vliegtuig financiering is geen sinecure sinds de krediet crisis, er zijn nog slechts enkele banken wereldwijd die zich wagen aan deze kennisintensieve en relatief risicovolle constructies, met name voor kleinere, tweedehands zakentoestellen zijn de mogelijkheden beperkt.

Vaak zijn voor een belangrijk deel van de hoofdsom parental guarantees nodig. EF heeft echter goede relaties met die banken die genegen zij financiering te verstrekken.

Voor een volledige briefing contact us!

Neem contact op